Sinh Học 7 – Bài 11-15

2
49Sinh Học 7
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2005
Người đọc: Bảo Châu
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Mở đầu
Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú
Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
Chương 1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH
Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Bài 4: Trùng roi
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh
Chương 2: NGÀNH RUỘT KHOANG
Bài 8: Thủy tức
Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang
Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang
Chương 3: CÁC NGÀNH GIUN
NGÀNH GIUN DẸP
Bài 11: Sán lá gan
Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
NGÀNH GIUN TRÒN
Bài 13: Giun đũa
Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn
NGÀNH GIUN ĐỐT
Bài 15: Giun đất
Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt
Chương 4: NGÀNH THÂN MỀM
Bài 18: Trai sông
Bài 19: Một số thân mềm khác
Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm
Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm
Chương 5: NGÀNH CHÂN KHỚP
Lớp Giáp xác
Bài 22: Tôm sông
Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác
Lớp Hình nhện
Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện
Lớp Sâu bọ
Bài 26: Châu chấu
Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
Bài 30: Ôn tập phần I — Động vật không xương sống
Chương 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG
Các lớp Cá
Bài 31: Cá chép
Bài 32: Thực hành: Mổ cá
Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép
Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá
Lớp Lưỡng cư
Bài 35: Ếch đồng
Bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư
Lớp Bò Sát
Bài 38: Thằn lắn bóng đuôi dài
Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn
Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Lớp Chim
Bài 41: Chim bồ câu
Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim
Lớp Thú (Lớp Có vú)
Bài 46: Thỏ
Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ
Bài 48: Đa dạng của lớp Thú Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
Bài 49: Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) Bộ Dơi và bộ Cá voi
Bài 50: Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt
Bài 51: Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng
Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú
Chương 7: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT
Bài 53: Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể
Bài 55: Tiến hóa về sinh sản
Bài 56: Cây phát sinh giới Động vật
Chương 8: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
Bài 57: Đa dạng sinh học
Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)
Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học
Bài 60: Động vật quý hiếm
Bài 61 – 62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
Bài 63: Ôn tập
Bài 64 – 65 – 66: Tham quan thiên nhiên
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://communityyogaaustin.org

Xem thêm bài viết khác: https://communityyogaaustin.org/giao-duc

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here