Lịch sử 8 – Bài 1-2Lịch Sử 8
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2005
Người đọc: Minh Thành
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
——————————-
Sơ lược sách:
Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789 — 1794)
Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Bài 5: Công xã Pa-ri 1871
Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII — XIX
Bài 9: Ấn Độ Thế kỉ XVIII — đầu thế kỉ XX
Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX
Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 — 1918)
Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 — 1921)
Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 — 1941)
Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 — 1939)
Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh (1918 — 1939)
Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 — 1939)
Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 — 1939)
Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 — 1945)
Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Bài 21: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
Bài 22: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 — 1884)
Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam
Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
Bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://communityyogaaustin.org

Xem thêm bài viết khác: https://communityyogaaustin.org/giao-duc

You May Also Like

"EM SỢ TOÁNNNNN"

Các Nhà Khoa Học Không Tin Vào Mắt Mình Khi Họ Tìm Thấy…. #3 | Top 10 Huyền Bí

Vật lý 11 – Bài 31 Mắt (phần bài tập)

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2020] MÔN HÓA HỌC: Chuyên đề 1 – 4 phương pháp sử dụng trong giải toán Hóa Học

16 thoughts on “Lịch sử 8 – Bài 1-2”

  1. .cái này dàh cho nhữg ng khiếm thị nha mấy chú.ko vô nge thì thoy.còn cmt chửi ng ta nữa 😕.ko nge phần mở đầu hả

  2. ng ta bỏ công sức đọc cho ng khiếm thị nghe.mấy bạn đầy đủ điều kiện thì tư mà mở sách ra mà đọc

  3. cái này dành cho ng khiếm thị mà sao mấy bạn rảnh mà cmt lung tung chửi ng ta vậy

  4. không có gì khác ngoài mặt sách. Chán muốn bật cái khác và ấn ghét luôn đê!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *